POMOSTY BETONOWE O KONSTRUKCJI CIĄGŁEJ – CONCRETE FLOATING PLATFORMS

Pomosty betonowe typu HCP o konstrukcji ciągłej

Pływające pomosty betonowe typu HCP o konstrukcji ciągłej są budowane z wysoko obciążalnych pontonów betonowych rodzaju 1000, 1200, 1500, 2000 . Użycie tego typu pontonów daje możliwość budowania pomostów pływających i organizacji miejsc postojowych dla jednostek pływających bez potrzeby wykonywania robót hydrotechnicznych związanych z budową nabrzeży. Szerokość pontonów HCP wynosi 2,4 m lub 3,0 m, a długość 10, 12, 15 i 20 m. Pontony w pomost łączy się czołowo uzyskując kształt I lub czoło do boku uzyskując kształt T. Dzięki takiemu systemowi łączenia można tworzyć pomosty o różnych konfiguracjach zgodnie z wymaganiami klienta. Pomosty utworzone z pontonów betonowych typu HCP o konstrukcji ciągłej mogą pełnić również rolę lekkich falochronów. Tego typu falochrony mogą skutecznie pracować na akwenach śródlądowych i morskich wodach osłoniętych. Pontonów tych nie stosuje się na otwartym morzu.

Pontony betonowe HCP 1000, 1200, 1500 i 2000 o konstrukcji ciągłej są wyposażone w wbudowane stalowe ocynkowane studzienki łącznikowe trwale związane z ich stelażem wewnętrznym, w których montowane są stalowe cięgna łączące pontony tworzące pomost. Pomiędzy pontonami montuje się gumowe wkładki amortyzujące. To rozwiązanie zabezpiecza połączenie pontonów w trudnych warunkach pogodowych.

Oferowane pomosty betonowe HCP o konstrukcji ciągłej są standardowo wyposażone są w belki odbojowe, knagi lub polery do cumowania jednostek, drabinki wyłazowe, stanowiska ratunkowe, trapy, kanały do przeprowadzenia instalacji wodnej i elektrycznej oraz odpowiednie urządzenia kotwiczne do mocowania pomostów do dna na zadanej pozycji. Pomosty pływające typu HCP są mocowane do dna za pomocą łańcuchów i martwych kotwic, obejm palowych i pali kotwicznych lub do nabrzeża za pomocą odpowiednich profili stalowych montowanych do ściany nabrzeża i suwaków. Na pomostach mogą być montowane postumenty zasilająco - oświetleniowe (rozdzielnice elektryczne i punkty poboru wody), postumenty ratunkowe, znaki nawigacyjne oraz pompy do odsysania ścieków z jednostek pływających.

Pontony HCP o konstrukcji ciągłej mogą być wykorzystane do budowy „domów na wodzie”. Pontony HCP w tym przypadku można łączyć równolegle wzdłuż dłuższego boku specjalnymi elastycznymi cięgnami stalowymi. Zaleca się łączenie maksymalnie trzech pontonów w jedną całość. Na tak utworzonej platformie należy ustawić konstrukcję nośną, na której można ustawić fundament nadbudówki.

Przy prawidłowej obsłudze i poprawnym zakotwiczeniu pomosty złożone z pontonów HCP bardzo dobrze znoszą warunki zimowe i mogą pozostawać w wodzie przy każdych warunkach lodowych poza sytuacją tzw. pochodu lodów.

Dzięki materiałom wykorzystanym do budowy pontony HCP nie stanowią zagrożenia ekologicznego.

JEŚLI MASZ PYTANIA – PROSIMY ZADZWOŃ: 602 706 228, 602 706 229

ZAPEWNIAMY MIŁĄ, PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ, INDYWIDUALNE PODEJŚCIE, FACHOWE DORADZTWO I SZEROKĄ OFERTĘ

IF YOU HAVE QUESTIONS - PLEASE CALL: +48 602 706 228, +48 602 706 229
WE PROVIDE A NICE, PROFESSIONAL SERVICE, INDIVIDUAL APPROACH, PROFESSIONAL CONSULTING AND A WIDE OFFER