POMOSTY PRZĘSŁOWE NA PŁYWAKACH BETONOWYCH – BRIDGE FLOATING PLATFORMS ON CONCRETE FLOATS

Pomosty przęsłowe, na pływakach betonowych, typu HCP.

Pomosty przęsłowe typu HCP stanowią rozwiązanie dla spokojnych akwenów. Pomosty są zbudowane na pontonach betonowych typu HCP 200 lub HCP 300. Szerokość pomostów może wynosić 2,0 m, 2,4 m lub 3,0 m. Nie ma ograniczeń w kwestii długości pomostów. Pomosty przęsłowe można łączyć zarówno w kształt I jak i T, U, E jak i inne pochodne konfiguracje. Standardowo pomosty przęsłowe mają konstrukcję nośną drewnianą i drewniane pokłady, wykonane z ryflowanej dyliny. Oferowane pomosty są standardowo wyposażone w belki odbojowe, knagi lub polery do cumowania jednostek, drabinki wyłazowe, stanowiska ratunkowe, trapy, kanały do przeprowadzenia instalacji wodnej i elektrycznej i odpowiednie urządzenia do mocowania pomostów do dna na zadanej pozycji. Pomosty pływające typu HCP są mocowane do dna za pomocą łańcuchów i martwych kotwic, obejm palowych i pali kotwicznych lub do nabrzeża za pomocą odpowiednich profili stalowych montowanych do ściany nabrzeża i suwaków. Na pomostach mogą być montowane postumenty zasilająco - oświetleniowe (rozdzielnice elektryczne i punkty poboru wody), postumenty ratunkowe, znaki nawigacyjne oraz pompy do odsysania ścieków z jednostek pływających.

Przy prawidłowej obsłudze i poprawnym zakotwiczeniu pomosty złożone z pontonów HCP dobrze znoszą warunki zimowe i mogą pozostawać w wodzie przy każdych warunkach lodowych poza sytuacją tzw. pochodu lodów

 

Dzięki materiałom wykorzystanym do budowy nie stanowią zagrożenia ekologicznego