kopia Pomost Elplast wysokoburtowy 3,0m, pokład drewniany