KOTWIENIE – MOCOWANIE POMOSTÓW

Oferujemy cztery systemy kotwienia:

          - Kotwienie za pomocą łańcuchów do posadowionych na dnie „martwych” kotwic

Standardowo oferujemy betonowe kotwice o masie 1500 kg i ocynkowane łańcuchy kotwiczne kalibru 16 mm oraz szekle kalibru 18 mm. Masa kotwic i wymiary łańcuchów oraz  osprzętu mogą ulec zmianie zgodnie z zaleceniami projektanta pomostów.

          - Kotwienie do pali wbitych w dno akwenu.

Pomost jest mocowany do pali kotwiących za pomocą obejm palowych. Wymiary i konstrukcja obejm palowych i pali kotwicznych zależą od wielkości pomostu i charakterystyki akwenu na którym zlokalizowany jest pomost. Obejmy palowe mogą mieć konstrukcję amortyzującą uderzenia pomostu o pal powstające podczas silnego zafalowania na otwartym akwenie. Jeśli jest to wymagane obejmy palowe mogą być otwierane co umożliwia łatwe odłączanie pomostów od pali kotwiących.

          - Kotwienie – mocowanie pomostów do nabrzeża przy pomocy suwaków.

W tym rozwiązaniu do pomostu jest zamocowany suwak, a do nabrzeża specjalny profil stalowy - albo profil półzamknięty typu C, albo profil typu H. By ograniczyć generowanie hałasu podczas pracy pomostu  suwak umocowany w profilu zabezpieczony jest wkładkami wykonanymi ze specjalnego tworzywa, odpornego na ścieranie .

Pomost HCP - mocowanie na suwakach(1)

  Przykładowe zamocowanie do nabrzeża betonowego pomostu przęsłowego za pomocą suwaka

               - Kotwienie za pomocą wytyków mocowanych na lądzie.

W tym rozwiązaniu pomost jest zamocowany do stalowych wytyków  przegubowo połączonych z palami wbitymi w brzeg, nabrzeże lub skarpę. W przypadku skarp o bardzo dużym kącie nachylenia wytyk zabezpieczony jest dodatkową kotwą.