POMOSTY POLIETYLENOWE O KONSTRUKCJI CIĄGŁEJ – FLOATING POLYETHYLENE PLATFORMS WITH CONTINUOUS CONSTRUCTION

Systemowe, polietylenowe pomosty modułowe o konstrukcji ciągłej

Pływające pomosty modułowe o konstrukcji ciągłej są budowane z pływaków wykonanych ze zmodyfikowanego polietylenu odpornego na promieniowanie słoneczne. Występują w dwóch wersjach – nisko i wysokoburtowej. Pływaki niskoburtowe typu ELP mają wymiary 1,15 x 1,55 lub 1,55 x 2,32 m i wysokość 0,25 m. Pływaki typu URK mają wymiary 1,5m x 3,0m i wysokość 0,25 m. Pływaki wysokoburtowe typu ELP mają wymiary 1,22 x 2,44 m i wysokość 0,51 m. Pływaki typu ELP są tak wyprofilowane, że na burtach posiadają gniazda do mocowania  specjalnych łączników dzięki czemu można je spajać dowolnie w szerz i wzdłuż tworząc pomost. Takie usytuowanie gniazd łączników umożliwia uzyskanie licznych konfiguracji pomostów. Pływaki posiadają specjalnie wyprofilowane dno powodujące tłumienie kołysania i stabilne zachowanie podczas niewielkiego falowania, jednak pomosty utworzone z tych pontonów nie mogą pełnić roli falochronów. Pomosty tego typu można montować na akwenach śródlądowych lub morskich wodach osłoniętych. Pontonów tych nie należy stosować się na otwartym morzu. Pływaki modułowe nie są wypełnione spienionym materiałem pływalnościowym (styropian lub poliuretan). Pomosty modułowe mogą być pokryte pokładem drewnianym.

Cechą charakterystyczną pomostów modułowych jest lekkość poszczególnych elementów składowych oraz łatwość montażu i demontażu co stwarza możliwość bezproblemowego wodowania i montowania pomostów na wiosnę i demontażu oraz wyciągania z wody na sezon zimowy.

Wszystkie oferowane pomosty mogą być wyposażone  w belki odbojowe, knagi do cumowania jednostek, drabinki wyłazowe, stanowiska ratunkowe, trapy i odpowiednie urządzenia do mocowania pomostów do dna na zadanej pozycji. Pomosty są mocowane do dna za pomocą łańcuchów i martwych kotwic, systemowych obejm palowych i żerdzi kotwicznych lub do nabrzeża za pomocą odpowiednich profili stalowych i suwaków montowanych do ściany nabrzeża. Na pomostach mogą być montowane postumenty zasilająco - oświetleniowe (rozdzielnice elektryczne i punkty poboru wody), postumenty ratunkowe, znaki nawigacyjne oraz pompy do odsysania ścieków z jednostek pływających.

Dzięki materiałom wykorzystanym do budowy pomosty polietylenowe nie stanowią zagrożenia ekologicznego.

Przy prawidłowej obsłudze i poprawnym zakotwiczeniu pomosty zbudowane z pontonów polietylenowych dobrze znoszą warunki zimowe i mogą pozostawać w wodzie w warunkach zalodzenia poza sytuacją tzw. pochodu lodów. Jeśli istnieje potencjalna możliwość takiego zdarzenia zaleca się wyciąganie pomostów na sezon zimowy i zabezpieczenia ich na lądzie poza terenem zalewowym.

JEŚLI MASZ PYTANIA – PROSIMY ZADZWOŃ: 91 46 24 693, 602 706 228, 602 706 229, 506 138 018.

ZAPEWNIAMY MIŁĄ, PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ, INDYWIDUALNE PODEJŚCIE, FACHOWE DORADZTWO I SZEROKĄ OFERTĘ

IF YOU HAVE QUESTIONS - PLEASE CALL: +48 91 46 24 693, +48 602 706 228, +48 602 706 229, +48 506 138 018.
WE PROVIDE A NICE, PROFESSIONAL SERVICE, INDIVIDUAL APPROACH, PROFESSIONAL CONSULTING AND A WIDE OFFER