POMOSTY PRZĘSŁOWE NA PŁYWAKACH POLIETYLENOWYCH

Pomosty przęsłowe na pływakach polietylenowych

Pomosty przęsłowe na pływakach wykonanych z polietylenu stanowią alternatywne w stosunku do pomostów siatkobetonowych rozwiązanie dla spokojnych akwenów. W odróżnieniu od pomostów na pływakach betonowych charakteryzują się znacznie mniejszą wagą a w konsekwencji znacznie mniejszym zanurzeniem. Tego typu konstrukcja nie blokuje przepływu wody co redukuje gromadzenie się śmieci powierzchniowych przy burtach pomostów.

Do budowy tego typu pomostów mogą być wykorzystane rotoformowane pływaki polietylenowe o wymiarach 2,4m x 1,2m x 0,55m niewypełnione materiałem pływalnościowym lub wykonane tą samą techniką, ale wypełnione materiałem pływalnościowym  pływaki o wymiarach 1,2m x 0,6m x 0,6m.

Pomosty przęsłowe na pływakach polietylenowych bez problemu mogą być przechowywane w wodzie w warunkach zimowych, a dzięki materiałom wykorzystanym do budowy nie stanowią zagrożenia ekologicznego.

Konstrukcja nośna pomostów na pływakach polietylenowych jest wykonana z drewnianych dźwigarów sosnowych standardowo zaimpregnowanych zanurzeniowo. Możliwe jest również wykonanie konstrukcji z drewna struganego impregnowanego ciśnieniowo. Pokłady pomostów wykonane są ze struganej, ryflowanej dyliny sosnowej impregnowanej ciśnieniowo. Możliwe jest również wykonanie pokładów z drewna modrzewiowego lub egzotycznego, a także z kompozytu drewnopodobnego.

Pomosty standardowo wyposażone są w knagi lub polery do cumowania jednostek pływających. Opcjonalnie każdy pomost posiada kanały do przeprowadzenia instalacji wodnej lub/i elektrycznej.

Pomosty przęsłowe można łączyć czołowo lub prostopadle do siebie uzyskując różne kształty przystani.

Mocowanie pomostów do dna akwenu uzależnione jest warunków hydrotechnicznych panujących na akwenie posadowienia. W zależności od zaleceń projektanta stosuje się głównie trzy sposoby mocowania : kotwienie do wbitych pali w dno i ślizgowych lub rolkowych obejm palowych, kotwienie za pomocą  martwych kotwic i łańcuchów, lub montaż do pionowych suwaków montowanych bezpośrednio do ściany nabrzeży .