PAKIETY DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU POMOSTÓW PRZĘSŁOWYCH

Pakiety do samodzielnego montażu pomostów przęsłowych

           Oferujemy dostawę pakietów do samodzielnego montażu rekreacyjnych pomostów pływających. Pakiety umożliwiają indywidualnym inwestorom montaż lub modernizację czy rozbudowę pomostów przy maksymalnym ograniczeniu formalności i minimalnym zaangażowaniu środków. Idea jaka przyświecała przy tworzeniu tej oferty to umożliwienie montażu taniego, przęsłowego pomostu pływającego przy użyciu domowych narzędzi i wyeliminowaniu konieczności użycia dźwigu. Pojedynczy pakiet do montażu pomostu pływającego oznaczony jest symbolem eMKa5018-x, gdzie eMKa oznacza producenta, 50 oznacza długość platformy czyli 5,0m, 18 oznacza szerokość platformy czyli 1,8m, a x określa ilość pływaków nośnych. Pakiet podstawowy składa się z następujących elementów:

– kompletu drewnianych, struganych, owierconych dźwigarów nośnych

– kompletu stalowych, ocynkowanych okuć stężających

– 4 pływaków nośnych

– kompletu struganych, ryflowanych desek pokładowych

– kompletu ocynkowanych śrub, nakrętek, podkładek, ryflowanych gwoździ

– kompletu łączników sekcji-platformy pomostu

Pojedynczą platformę wchodzącą w skład powstającego pomostu można łatwo zmontować na lądzie i zwodować ręcznie, bez użycia dźwigu przy zaangażowaniu czterech osób. Podstawowa pojedyncza  platforma wchodząca w skład pomostu oznaczona MK5018-4 ma wymiary – 5,0m x 1,8m x 0,55m. Waga platformy wynosi około 100 kG. Jej pływalność zabezpieczają cztery pływaki wykonane z modyfikowanego, odpornego na promieniowanie UV polietylenu wypełnione styropianem. Poszczególne platformy spaja się w pomost za pomocą specjalnych elastycznych połączeń stalowo-gumowych. Standardowo do produkcji platform wykorzystuje się drewno sosnowe strugane impregnowane ciśnieniowo. Na życzenie zamawiającego drewniane elementy platform wykonuje się z innych gatunków drewna np. modrzewia nie wyłączając drewna egzotycznego. Pokład może być również wykonany z kompozytu. Platforma może posiadać również 6 pływaków w zależności od przewidywanego obciążenia roboczego i wymaganej stateczności oraz wymaganej wolnej burty (wysokości pokładu ponad lustro wody). Platforma może również posiadać inną szerokość zgodnie z życzeniem zamawiającego.

platforma mk

Pojedyncze platformy łączy się ze sobą tworząc pomost. Platformy można łączyć czołowo i prostopadle do siebie zarówno krótkim jak i długim bokiem, tak by otrzymać pomost o żądanym kształcie. Najbardziej popularne kształty to kształt I, C, L, F, E, T lub ich kombinacje. Dostępne są również łączniki umożliwiające połączenie platform pod kątem 45st. Pomosty typu C, L, F, E, T zapewniają dużą stateczność obiektu na wodzie z uwagi na swoją konfigurację. Pomosty w kształcie litery I mają ograniczoną stateczność i ich montaż oraz eksploatacja muszą być poprzedzone wnikliwą analizą stateczności. W każdym przypadku stateczność pomostu musi być starannie zweryfikowana po montażu.

Do tak złożonego pomostu możliwy jest montaż odnóg cumowniczych, drabinek wyłazowych, kanałów do prowadzenia mediów oraz stanowisk ratowniczych wyposażonych w koło ratunkowe, rzutkę i bosak. Dodatkowo pomost może być wyposażony w instalację elektryczną i wodną, w celu zaopatrywania cumujących przy nim jednostek pływających oraz w oświetlenie.

Pomosty zmontowane z platform eMKa5018-x mogą być mocowane za pomocą martwych kotwic lub za pomocą pali. Na życzenie zamawiającego producent dostarcza odpowiedni osprzęt, dodatkowe wyposażenie kotwiczne i łańcuchy. Kotwice nie są dostarczane w zestawie podstawowym. Zaleca się wykorzystanie do kotwiczenia pomostów ogólnodostępnych drogowych płyt betonowych typu JOMB. Jedna kotwica powinna składać się z trzech płyt typu JOMB. Do ustawienia kotwic możliwe jest wykorzystanie dwóch platform.

Pomosty eMKa5018-x są konstrukcjami wielosezonowymi i zasadniczo nie wymagają wyciągania z wody na okres zimowy, niemniej jednak podejmując decyzję o pozostawieniu pomostu w wodzie na zimę należy każdorazowo przeprowadzić analizę ruchu lodów na akwenie, na którym będzie zlokalizowany pomost, bo sam pomost lub jego zakotwiczenie może nie wytrzymać naporu dryfującego pola lodowego lub kry.