PAKIETY DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU POMOSTÓW PRZĘSŁOWYCH

Pakiety do samodzielnego montażu pomostów przęsłowych

           Oferujemy dostawę pakietów do samodzielnego montażu rekreacyjnych pomostów pływających. Pakiety umożliwiają indywidualnym inwestorom montaż lub modernizację czy rozbudowę pomostów przy maksymalnym ograniczeniu formalności i minimalnym zaangażowaniu środków. Idea jaka przyświecała przy tworzeniu tej oferty to umożliwienie montażu taniego, przęsłowego pomostu pływającego przy użyciu domowych narzędzi i wyeliminowaniu konieczności użycia dźwigu. Pojedyncza sekcja do montażu pomostu pływającego oznaczona  jest symbolem eMKa4925 i ma wymiary 4,9m x 2,5m. Taka sekcja składa się z następujących elementów:

– kompletu drewnianych, struganych, owierconych dźwigarów nośnych

– kompletu stalowych, ocynkowanych okuć stężających

– 2 pływaków nośnych o wymiarach 2.4m x 1,2m

– kompletu struganych, ryflowanych desek pokładowych

– kompletu ocynkowanych śrub, nakrętek, podkładek, ryflowanych gwoździ

– kompletu łączników sekcji pomostu

Pojedynczą sekcje wchodzącą w skład powstającego pomostu można łatwo zmontować na lądzie i zwodować ręcznie, bez użycia dźwigu przy zaangażowaniu czterech osób lub od razy zmontować na wodzie. Podstawowa pojedyncza  sekcja wchodząca w skład pomostu oznaczona MK4925 ma wymiary – 4,9m x 2,5m x 0,55m. Waga sekcji wynosi około 250 kG. Jej pływalność zabezpieczają dwa pływaki wykonane z modyfikowanego, odpornego na promieniowanie UV polietylenu. Poszczególne sekcje spaja się w pomost za pomocą specjalnych elastycznych połączeń stalowo-gumowych. Standardowo do produkcji pokładów sekcji wykorzystuje się drewno sosnowe strugane impregnowane ciśnieniowo. Na życzenie zamawiającego drewniane elementy platform wykonuje się z innych gatunków drewna np. modrzewia lub drewna egzotycznego. Pokład może być również wykonany z kompozytu. Sekcje do montażu pomostu mogą mieć inne wymiary i mogą zawierać większe ilości pływaków w zależności od przewidywanego obciążenia roboczego i wymaganej stateczności oraz wymaganej wolnej burty (wysokości pokładu ponad lustro wody).

platforma mk

Pojedyncze sekcje łączy się ze sobą tworząc pomost. oszczególne sekcje można łączyć czołowo i prostopadle do siebie zarówno krótkim jak i długim bokiem, tak by otrzymać pomost o żądanym kształcie. Najbardziej popularne kształty to kształt I, C, L, F, E, T lub ich kombinacje. Dostępne są również łączniki umożliwiające połączenie platform pod kątem 45st. Pomosty typu C, L, F, E, T zapewniają dużą stateczność obiektu na wodzie z uwagi na swoją konfigurację. Pomosty w kształcie litery I mają ograniczoną stateczność i ich montaż oraz eksploatacja muszą być poprzedzone analizą stateczności. W każdym przypadku stateczność pomostu musi być starannie zweryfikowana po montażu.

Do tak złożonego pomostu możliwy jest montaż odnóg cumowniczych, drabinek wyłazowych, kanałów do prowadzenia mediów oraz stanowisk ratowniczych wyposażonych w koło ratunkowe, rzutkę i bosak. Dodatkowo pomost może być wyposażony w instalację elektryczną i wodną, w celu zaopatrywania cumujących przy nim jednostek pływających oraz w oświetlenie.

Pomosty mogą być mocowane za pomocą martwych kotwic lub za pomocą pali. Na życzenie zamawiającego producent dostarcza odpowiedni osprzęt, dodatkowe wyposażenie kotwiczne i łańcuchy. Kotwice nie są dostarczane w zestawie podstawowym.

Pomosty zmontowane z sekcji eMKa są konstrukcjami wielosezonowymi i zasadniczo nie wymagają wyciągania z wody na okres zimowy, niemniej jednak podejmując decyzję o pozostawieniu pomostu w wodzie na zimę należy każdorazowo przeprowadzić analizę ruchu lodów na akwenie, na którym będzie zlokalizowany pomost, bo sam pomost lub jego zakotwiczenie może nie wytrzymać naporu dryfującego pola lodowego lub kry.