URZĄDZENIA DO ODBIORU ŚCIEKÓW Z JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

ZESPÓŁ POMPOWY DLA MARIN

Urządzenie do odpompowywana ścieków bytowych oraz zenz i wód zaolejonych z jachtów.

Urządzenie składa się z dwóch niezależnych zespołów ssąco-tłoczących. Jeden przeznaczony jest do ścieków bytowych łącznie ze ściekami ze stacjonarnych toalet jachtowych, drugi do zenz i wód zaolejonych z wyłączeniem pompowania paliwa.

Centralnymi jednostkami zespołu są samozasysające pompy marki JABSCO 53081 1½,  które natychmiast po włączeniu wytwarzają odpowiednie podciśnienie zasysając ścieki ze zbiornika i przepompowując je albo bezpośrednio do systemu kanalizacyjnego, bez korzystania z dodatkowych zbiorników pomocniczych, albo do zbiornika zbiorczego.

Pompa nie wymaga dodatkowej obsługi i posiada zabezpieczenie na wypadek pracy „na sucho”. Prawidłowo zainstalowana i zabezpieczona pompa jest zabezpieczona przed uszkodzeniami pracy „na sucho” przez około 30 minut.

Urządzenie składa się z następujących części

 1. Pompa ssąco-tłocząca do ścieków bytowych z instalacją hydrauliczną
 2. Pompa ssąco-tłocząca do ścieków zaolejonych z instalację hydrauliczną
 3. Zespół włączników i zabezpieczeń elektrycznych
 4. Czytnik kart zbliżeniowych MediaPay działający na karty bezstykowe standardu RFID
 5. Wąż ssawny

Pompa napędzana jest silnikiem jednofazowym 230V o mocy 0,55 kW. Prąd rozruchowy silnika nie przekracza 5A. Silnik posiada stopień ochrony IP 55.

Zasada obsługi zespołu pomp.

UWAGA. Przed każdorazowym uruchomieniem pompy i rozpoczęciem pompowania należy sprawdzić jaki rodzaj ścieków ma być odpompowany jaką pompę należy użyć.

 

 1. Przed włączeniem pompy należy uruchomić jej zasilanie przykładając zaprogramowaną kartę MediaPay do czytnika.
 2. Gotowość zasilania pompy sygnalizuje czytnik odpowiednim komunikatem
 3. Po stwierdzeniu gotowości pompy do pracy należy wcisnąć końcówkę węża ssawnego w odpowiedni króciec na jednostce
 4. Włączyć pompę i odpompować ścieki – stabilny przepływ pompowanego medium powinien ustalić się po około 20 – 30 sekundach pracy. Jeśli po tym okresie przepływ nie ustali się należy pompę wyłączyć i ustalić oraz usunąć przyczynę wadliwej pracy pompy.
 5. Po zakończeniu odpompowywania zamknąć zawór na wężu ssawnym
 6. Wyłączyć zasilanie pompy włącznikiem głównym
 7. Odstawić wąż ssawny na stojak uważając by go nie załamywać i nie odkształcać.

Uwagi dotyczące bezpiecznej eksploatacji

 1. W trakcie eksploatacji należy okresowo sprawdzać mocowanie poszczególnych części zespołu.
 2. Regularnie sprawdzać szczelność obudowy. Wycieki i zalewanie silnika oraz innych części elektrycznych może z czasem spowodować uszkodzenie urządzenia
 3. Nie wolno używać pompy do przepompowywania paliwa i innych cieczy palnych
 4. Nie wolno dopuścić do zamarznięcia wody w korpusie pompy bo to spowoduje jej poważne uszkodzenie.
 
STANOWISKA ZRZUTOWE

Stanowisko do zrzutu ścieków z przenośnych, chemicznych toalet jachtowych. Wykonane jest całkowicie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Umożliwia zrzut ścieków i umycie zbiornika toalety. Stanowisko jest połączone ze zbiornikiem ścieków wysoko zcheminizowanych. Widoczne na zdjęciu stanowisko jest odpowiednio wyposażone i przeznaczone ro odbioru ścieków z toalet camperów.