USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I BUDOWĄ POMOSTÓW, PRZYSTANI I MARIN ORAZ KAMPINGÓW

USŁUGI DORADCZE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I BUDOWĄ POMOSTÓW, PRZYSTANI I MARIN ORAZ KAMPINGÓW

 

Legalne postawienie na wodzie  pomostów nie jest sprawą prostą czy oczywistą i wiąże się z zagmatwaną procedurą formalno-prawną. Procedura ta mimo, że nie jest specjalnie skomplikowana, wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów szeregu aktów prawnych, nie zawsze ze sobą spójnych, których interpretacja przez różne instytucje bywa bardzo często niekompatybilna i niejednoznaczna i może utrudniać uzyskanie wymaganej zgody.

W uproszczeniu – pomosty podlegają następującym aktom prawnym:

 • Ustawie – Prawo wodne
 • Ustawie – Prawo budowlane
 • Ustawie o Żegludze Śródlądowej
 • Ustawie o Planowaniu Przestrzennym

By ułatwić uzyskanie stosownych pozwoleń oferujemy pomoc i doradztwo przy załatwianiu niezbędnych formalności, a w szczególności:

 • sporządzanie wniosków o wydanie warunków zabudowy,
 • sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia,
 • sporządzanie stosownych wniosków do instytucji Wód Polskich i Urzędów Morskich,
 • sporządzanie operatów wodno-prawnych,
 • załatwianie zgłoszeń i pozwoleń wodno-prawnych,
 • sporządzanie studiów oddziaływania na środowisko,
 • uzyskiwanie innych niezbędnych opinii, dokumentów, pozwoleń itp.,
 • sporządzanie programów funkcjonalno-użytkowych przystani, marin i kampingów
 • wykonywanie projektów pomostów pływających, przystani i marin oraz kampingów.

Więcej informacji pod nr telefonu 602 706 228