USŁUGI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ PRZYSTANI

Świadczymy następujące usługi związane z eksploatacją przystani:
  • Bieżące naprawy i naprawy awaryjne pomostów pływających i stałych oraz ich wyposażenia – odnóg cumowniczych, postumentów zasilających, osprzętu cumowniczego, odbojowego itp.
  • Montaż wyposażenia
  • Naprawy okresowe
  • Prace konserwacyjne – mycie, malowanie, impregnacja, olejowanie
  • Przygotowywanie pomostów i ich wyposażenia do sezonu żeglarskiego i zabezpieczanie na zimę
  • Okresowe czyszczenie powierzchni wody
  • Pogrążanie kotwic, wymiana i regulacja łańcuchów kotwicznych, ustawianie boi cumowniczych

Więcej informacji pod nr telefonu 602 706 228